Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Ankieta kwalifikacyjna podwykonawcy

Zapraszamy do zrobienia "pierwszego kroku" w postaci wypełnienia poniższej ankiety, którą po weryfikacji umieścimy w Bazie.


Kategoria *

Profil działania *
Wciskając klawisz 'CTRL' możesz zaznaczyć więcej opcji.

Nazwa firmy *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Ulica i numer *

Adres www

Forma prawna *

NIP *

REGON *

Posiadane certyfikaty

Imię i nazwisko osoby kontaktowej *

Nr telefonu *

Adres e-mail *

Oferowany zakres usług, dostaw, wyrobów - opis, uwagi


KLAUZULA INFORMACYJNA


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025731, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy Sekcja Rejestrowa, w celu realizacji programu kontrahenckiego i związanej z tym procedury kwalifikacji podwykonawcy/dostawcy.