Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Ankieta kwalifikacyjna dostawcy

Zapraszamy do zrobienia "pierwszego kroku" w postaci wypełnienia poniższej ankiety, którą po weryfikacji umieścimy w Bazie.


Kategoria *

Profil działania *
Wciskając klawisz 'CTRL' możesz zaznaczyć więcej opcji.

Nazwa firmy *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Ulica i numer *

Adres www

Forma prawna *

NIP *

REGON *

Posiadane certyfikaty

Imię i nazwisko osoby kontaktowej *

Nr telefonu *

Adres e-mail *

Oferowany zakres usług, dostaw, wyrobów - opis, uwagi

Administratorem danych jest BPBP S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 5. Dane osobowe zamieszczone w niniejszej ankiecie gromadzone są przez BPBP S.A. wyłącznie celem realizacji programu kontrahenckiego. Dane te nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy "O Ochronie Danych Osobowych". Dane osób, których dotyczą, są podawane przez nie dobrowolnie i przysługuje im możliwość wglądu w nie oraz poprawiania. Bez podania danych nie jest możliwe uruchomienie tą drogą procedury kwalifikacji podwykonawcy/dostawcy.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w niniejszej ankiecie danych osobowych przez BPBP S.A.