Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Realizacje - Budownictwo ekologiczne

Budownictwo ekologiczne

Nowy rozdział w historii budownictwa ekologicznego BPBP S.A. zapoczątkował realizowany w latach 2005-2006: kontrakt na roboty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków programu ISPA 2002: "Budowa Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych" w ramach programu "Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi". Doświadczenia na nim zdobyte wykorzystane zostały z równym powodzeniem podczas projektowania i realizacji w latach 2010-2012 Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej.

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. ma ponadto na swoim koncie liczne realizacje oczyszczalni ścieków i kolektorów kanalizacji sanitarnej.


Oczyszczalnia ścieków w Chybiu

Typ obiektu: Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach

Typ obiektu: Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Żywcu

Typ obiektu: Oczyszczalnie ścieków

Zakład Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej

Typ obiektu: Gospodarka odpadami
Typy obiektów
Administracyjne Baseny Biurowe Biurowe Deweloperka Elektroenergetyczne Fabryki, zakłady Gospodarka odpadami Hale sportowe Handlowo-usługowe Hotele Hydrotechniczne Kanalizacja Magazyny Mosty, kładki Obiekty rekreacyjne Oczyszczalnie ścieków Oświatowe Parkingi Powierzone zadania Przejścia podziemne Stadiony Szpitale