Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Oferta

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oferuje pełny zakres usług budowlanych począwszy od projektu, aż po realizację "pod klucz" występując w roli Generalnego Wykonawcy bądź Wykonawcy robót budowlano-instalacyjnych.

Dotyczy to wszelkich zadań z zakresu budownictwa ogólnego, przemysłowego i inżynierskiego, ekologicznego oraz mieszkaniowego.Oprócz tego BPBP S.A. oferuje Klientom w Zakładzie przy ul. Gen. B. Spiechowicza 27 w Bielsku-Białej:
  • produkcję zbrojeń i konstrukcji stalowych,
a w Bazie Sprzętowo-Transportowej przy ul. Gen. B. Spiechowicza 27 w Bielsku-Białej:
  • usługi sprzętowe i transportowe
  • oraz usługi paliwowe i diagnostyczne,

BPBP S.A. bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z przepisów o rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlano-montażowe i instalacyjne.

Realizując obiekty "pod klucz" wykonuje pełną koordynację wszystkich robót branżowych