Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Ewelina Walkowicz
Członek Zarządu - Krzysztof Kowalski

Prokurent - Tadeusz Lindert
Prokurent - Mirosław Spisak