Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Historia

Rys historyczny Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego S.A.

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. jest firmą o 69 letniej tradycji.
Historia przedsiębiorstwa sięga 1 marca 1950 roku, kiedy to na podstawie Zarządzenia Ministra Budownictwa Przemysłowego ogłoszonego w Monitorze Polskim nr A-35, poz. 406 powołano do życia "Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 19" z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Barlickiego 15.

Potencjał kadrowy i bazę organizacyjną przedsiębiorstwa w początkowym okresie stanowiły działające już wcześniej w okresie powojennym miejscowe przedsiębiorstwa, w tym: Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane w Bielsku-Białej oraz Inżynieryjno-Budowlana Spółdzielnia Pracy w Bielsku-Białej, a także Kierownictwo Grupy Robót Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 4 prowadzące roboty budowlane na terenie Bielska-Białej oraz odbudowy Zakładów Chemicznych w Oświęcimiu.

Nazwa przedsiębiorstwa na przestrzeni kilku lat od daty powstania podlegała zmianom, by na podstawie Zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 161 z dnia 24.06.1958 roku uzyskać nazwę w aktualnym brzmieniu "Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego" (skrócona nazwa BPBP).

Na wzmiankę zasługuje też historia siedziby BPBP S.A. przy ul. Warszawskiej 5 w Bielsku-Białej- budynku w stylu socrealistycznym oddanym do użytkowania w dniu 1 maja 1952 roku.
Wiele trudu i starań w realizację tego przedsięwzięcia wniósł ówczesny dyrektor Stefan Blachura. W roku 1950 rozpoczęto bowiem starania o lokalizację i zatwierdzenie planu budowy obecnego budynku administracyjnego przedsiębiorstwa.

Jeżeli chodzi o obszar działalności przedsiębiorstwa, to statutowym terenem była część ówczesnych powiatów województw katowickiego i krakowskiego (bielsko-bialski, cieszyński, pszczyński, rybnicki, żywiecki, oświęcimski i wadowicki).

Nowy rozdział jakościowy BPBP oraz zmiany własnościowe zaistniały w okresie transformacji Polski. W sierpniu 1994 roku nastąpiło przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną skarbu państwa, by po latach zyskać nowego właściciela. Duży wkład w prowadzenie firmy włożył mgr inż. Henryk Rudzki, który od wielu lat związany był z przedsiębiorstwem zasiadając od 1976 do 2012 roku w ścisłym kierownictwie BPBP najpierw jako naczelny inżynier, później dyrektor ds. przygotowania produkcji i wieloletni dyrektor naczelny oraz prezes zarządu.

Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna od przeszło dwudziestu lat z powodzeniem znajduje się w nowych realiach rynkowych poszerzając listę ciekawych realizacji z zakresu budownictwa przemysłowego, infrastruktury, ogólnego i mieszkaniowego.