Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

Dane kontaktowe

BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO S.A.

43-300 BIELSKO-BIAŁA 

ul. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 27

SEKRETARIAT:
TEL.: +48 33 47 00 330
FAKS: +48 33 47 00 300
e-mail: sekretariat@bpbpsa.com.pl


CENTRALA BPBP S.A.:
TEL. +48 33 47 00 200


Oddział w Republice Czeskiej
http://www.bpbp.cz


Sąd Rejonowy w Bielsku-Bialej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS: 0000025731,
NIP: 547-016-88-63,
REGON: 070458629
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I KAPITAŁU WPŁACONEGO: 3.652.000,00 zł zł